Ngày nay hỏa hoạn đang là vấn đề khiến con người đau đầu tìm cách khắc phục. Việt Nam là một điển hình. Hàng năm có hàng chục nghìn vụ hỏa hoạn lớn nhỏ làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Một trong những vấn đề được quan tâm là trang bị bảo hộ cho lính cứu hỏa. Đặc biệt là mũ bảo hộ, chính vì vậy tôi đã thiết kế một mẫu sản phẩm mũ bảo hộ mang những…